Từ khóa: Garage ô tô Dung Bắc Lào Cai

16 Tháng Mười Một,2018

Tuyển dụng nhân viên cố vấn dịch vụ ô tô Dung Bắc tháng 12/2018

Đăng trong , bởi Leave your thoughts

MÔ TẢ CÔNG VIỆC (BỘ PHẬN NHÂN VIÊN CVDV) I/ TIÊU CHUẨN -Độ tuổi: 24 – 30 tuổi.[.....]

Đọc thêm
16 Tháng Mười Một,2018

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng ô tô Dung Bắc tháng 12/2018

Đăng trong , bởi Leave your thoughts

MÔ TẢ CÔNG VIỆC (BỘ PHẬN NHÂN VIÊN CSKH) I/ TIÊU CHUẨN – Độ tuổi: 22 – 28[.....]

Đọc thêm
16 Tháng Mười Một,2018

Tuyển dụng kỹ thuật viên sơn cao cấp bậc 5-7 ô tô Dung Bắc tháng 12/2018

Đăng trong , bởi Leave your thoughts

MÔ TẢ CÔNG VIỆC (BỘ PHẬN KỸ THUẬT VIÊN SƠN CAO CẤP BẬC 5-7) I/ TIÊU CHUẨN Độ[.....]

Đọc thêm
16 Tháng Mười Một,2018

Tuyển dụng kỹ thuật viên sơn cao cấp bậc 1-4 ô tô Dung Bắc tháng 12/2018

Đăng trong , bởi Leave your thoughts

MÔ TẢ CÔNG VIỆC (BỘ PHẬN KỸ THUẬT VIÊN SƠN CAO CẤP BẬC 1-4) I/ TIÊU CHUẨN Độ[.....]

Đọc thêm
16 Tháng Mười Một,2018

Tuyển dụng kỹ thuật viên sơn trung cấp bậc 5-7 ô tô Dung Bắc tháng 12/2018

Đăng trong , bởi Leave your thoughts

MÔ TẢ CÔNG VIỆC (BỘ PHẬN KỸ THUẬT VIÊN SƠN TRUNG CẤP BẬC 5-7) I/ TIÊU CHUẨN Độ[.....]

Đọc thêm
16 Tháng Mười Một,2018

Tuyển dụng kỹ thuật viên sơn trung cấp bậc 1-4 ô tô Dung Bắc tháng 12/2018

Đăng trong , bởi Leave your thoughts

MÔ TẢ CÔNG VIỆC (BỘ PHẬN KỸ THUẬT VIÊN SƠN TRUNG CẤP BẬC 1-4) I/ TIÊU CHUẨN Độ[.....]

Đọc thêm
16 Tháng Mười Một,2018

Tuyển dụng kỹ thuật viên sửa chữa chung bậc 5-7 tại garage ô tô Dung Bắc 12/2018

Đăng trong , bởi Leave your thoughts

MÔ TẢ CÔNG VIỆC (BỘ PHẬN KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA CHUNG BẬC 5-7) I/ TIÊU CHUẨN -Độ[.....]

Đọc thêm
16 Tháng Mười Một,2018

Tuyển dụng kế toán tổng hợp ô tô Dung Bắc tháng 12/2018

Đăng trong , bởi Leave your thoughts

TRÁCH NHIỆM CHUNG: Thực hiện & kiểm soát quy định, quy chế hành chính tại Đại lý theo[.....]

Đọc thêm
23 Tháng Mười,2018

Tuyển Dụng Cố Vấn Dịch Vụ, Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Chung

Đăng trong bởi Leave your thoughts

Nhằm đáp ứng tình hình phát triển mở rộng mô hình kinh doanh. Nay Ô Tô Dung Bắc[.....]

Đọc thêm
13 Tháng Mười,2018

Chẩn đoán và lập trình các hệ thống điều khiển với thiết bị chuyên hãng

Đăng trong bởi Leave your thoughts

Ô tô cũng như con người, khi có dấu hiệu bệnh tật, cần được bác sỹ chẩn đoán[.....]

Đọc thêm