Từ khóa: Thay gạt mưa

5 Tháng Bảy,2021

Chổi Gạt Mưa Và Thời Điểm Cần Thay Thế

Đăng trong , bởi Leave your thoughts

Gạt mưa là một bộ phận rất quan trọng. Tuy nhiên, do liên tục chịu ma sát cao[.....]

Đọc thêm
16 Tháng Hai,2020

Chổi gạt mưa ô tô bao lâu thay thế một lần

Đăng trong bởi Leave your thoughts

Gạt mưa tuy chỉ là một bộ phận nhỏ, song lại đóng vai trò vô cùng quan trọng.[.....]

Đọc thêm